Algemeen:


          Het buurtrestaurant "Eten in de Olmen" is gevestigd in de aanbouw van de door jongeren              en studenten bewoonde flat "Olmenhof" en wij willen een ontmoetingsplek zijn voor alle               bewoners in de wijk Groenelaan. Dit wordt bereikt door de verschillende manieren, waarop           met het restaurant wordt omgegaan. Niet alleen dienen wij als een eet-gelegenheid, maar             tevens als ruimte voor buurtintiatieven.

         Het buurtrestaurant is een initiatief van Woonzorg en bewoners uit de wijk.          Onze vaste activiteiten:


Op de dinsdag en donderdag zijn wij geopend voor publiek en bieden wij

betaalbare verse maaltijden aan.

(maaltijd voor € 7,50, 3 gangen voor € 10,00)             


         Voorafgaand aan de maaltijd kunt bij ons terecht:


(zomers ook op ons terras) voor een hapje en een drankje vanaf 16:00 uur.

(een maaltijd is niet verplicht)  .